Υπηρεσίες
Κάτι παραπάνω από μια διαφημιστική και εκτυπωτική εταιρία

Οι υπηρεσίες που μπορεί να σας παρέχει η εταιρία μας είναι οι εξής:

  • Έντυπη, Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική διαφήμιση
  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
  • Δημιουργία μακέτας
  • Δημιουργία Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού σποτ
  • Δημιουργία ιστοσελίδων
  • Ανάληψη εκδηλώσεων και συνεδρίων
  • Δημόσιες σχέσεις